• กล่องบังรางม่าน
  • กล่องบังรางม่าน

กล่องบังรางม่าน


รายละเอียด

กล่องบังรางม่าน จะเป็นบ้าน อาคาร โรงแรม ต้องเตรียมกล่องซ่อนม่านเอาไว้ ไม่ว่าอยู่ตรงไหน ก็จะสวยงาม