• ม่านพับรูปพัด
  • ม่านพับรูปพัด

ม่านพับรูปพัด


รายละเอียด

เป็นม่านพับอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกดัดแปลงมาจากม่านพับโรมันแบบคลาสสิค เมื่อปล่อย ม่านลงผ้าม่านจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมธรรมดา แต่เมื่อเปิดเก็บม่านขึ้นม่านจะถูกดึงขึ้นจากตรงกลาง และกลายเป็นรูปพัดน่ารักเมื่อปลายม่านชนกัน